Đồ chuốt bút chì tiếng Anh là gì?

Đồ chuốt bút chì tiếng Anh là gì? Đồ chuốt bút chì trong tiếng Anh được gọi là “pencil sharpener” /ˈpɛnsəl ˈʃɑːrpənər/.

Đồ chuốt bút chì là một dụng cụ hoặc thiết bị dùng để mài hoặc làm sắc đầu bút chì. Để sử dụng đồ chuốt bút chì, bạn đặt đầu bút chì vào khe hoặc lỗ trên đồ chuốt và quay vòng bút để loại bỏ phần gỗ hoặc vỏ bọc ngoài để lộ ra đầu bút bên trong, làm cho đầu bút trở nên sắc hơn để viết.

Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến “Đồ chuốt bút chì” và nghĩa tiếng Việt

 • Sharp (adj) – Sắc
 • Blade (n) – Lưỡi
 • Manual sharpener (n) – Đồ chuốt bút chì thủ công
 • Electric sharpener (n) – Đồ chuốt bút chì điện
 • Rotary sharpener (n) – Đồ chuốt bút chì xoay
 • Automatic sharpener (n) – Đồ chuốt bút chì tự động
 • Blunt (adj) – Mòn
 • Lead (n) – Đầu bút chì
 • Barrel (n) – Phần thân bút chì
 • Reservoir (n) – Hố đựng mảnh vỏ bút chì bị chuốt
 • Precision sharpener (n) – Đồ chuốt bút chì chính xác
 • Plastic (adj) – Nhựa
 • Metal (n) – Kim loại
 • Compact sharpener (n) – Đồ chuốt bút chì nhỏ gọn

Các mẫu câu với từ “pencil sharpener” có nghĩa “Đồ chuốt bút chì” và dịch sang tiếng Việt

 • The pencil sharpener is on the desk. (Đồ chuốt bút chì đang ở trên bàn.)
 • Do you know where the pencil sharpener is? (Bạn có biết đồ chuốt bút chì ở đâu không?)
 • Please bring the pencil sharpener to the classroom. (Làm ơn mang đồ chuốt bút chì vào lớp.)
 • If the pencil is dull, use the pencil sharpener. (Nếu bút chì mòn, hãy dùng đồ chuốt bút chì.)
 • The electric pencil sharpener is faster than the manual one. (Đồ chuốt bút chì điện nhanh hơn đồ chuốt bút chì thủ công.)
 • Could you lend me the pencil sharpener for a moment? (Bạn có thể cho tôi mượn đồ chuốt bút chì một lát không?)
 • The pencil sharpener has a blade inside for sharpening pencils. (Đồ chuốt bút chì có một lưỡi bên trong để chuốt bút chì.)
 • Last week, I had to buy a new pencil sharpener because my old one broke. (Tuần trước, tôi phải mua một đồ chuốt bút chì mới vì đồ cũ của tôi bị hỏng.)
 • The metal pencil sharpener is more durable than the plastic one. (Đồ chuốt bút chì bằng kim loại bền hơn đồ chuốt bút chì bằng nhựa.)
 • If you don’t have a pencil sharpener, you can borrow mine. (Nếu bạn không có đồ chuốt bút chì, bạn có thể mượn của tôi.)

Xem thêm: