Lạng Sơn có gì?

Lạng Sơn là vùng đồi núi cách thủ đô Hà Nội hơn 180 km, khí hậu dễ chịu quanh năm, núi đẹp, cảnh vật luôn thay đổi. Có lẽ chính vì những đặc điểm này mà địa điểm này luôn là điểm thu hút đông đảo khách du lịch vào bất kỳ thời điểm nào trong năm. Ngay cả khi bạn đến thăm Lạng Sơn vào mùa đông, bạn sẽ quan sát thấy những trận tuyết rơi nhẹ phủ trắng cả mặt đất và bầu trời.
webwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebweb